MENU

Als we naar de sterren kijken en ons dat oneindige universum voorstellen, voelen we ons zo klein en onbetekenend, dat alles wat we doen, zeggen en denken zonder betekenis lijkt.

Maar als we in onze ziel kijken en ons het oneindige universum van ons innerlijk leven voorstellen, worden we zo groot en veelbetekenend, dat alles wat we doen, zeggen of denken heel belangrijk lijkt.

We moeten steeds allebei de kanten op kijken. Dan kunnen we bescheiden blijven en vol vertrouwen, vrolijk en ernstig, speels en verantwoordelijk. Een mens is tegelijk heel klein en heel groot. De spanning tussen die twee houdt ons spiritueel wakker.

Henri J.M. Nouwen (1932-1996)

CLOSE